۱۷ مهر

انتشار اولین شماره نشریه علمی-تخصصی معارف علوم اسلامی و علوم انسانی

اولین شماره نشریه علمی-تخصصی معارف علوم اسلامی و علوم انسانی به همت مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت منتشر شد. مدیر مسئول: دکتر حسین عندلیب سردبیر: دکترسید محمد …

۰۴ مرداد

نشریه علمی- فرهنگی معرفت علوی شماره۳۳ از سری نشریات مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت از چاپ خارج شد

نشریه علمی- فرهنگی معرفت علوی شماره۳۳ از سری نشریات مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت از چاپ خارج شد   دانلود فایل