۱٫ اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی با موضوع « مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی»
ایران، ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵
آلمان، ۱۷ خردادماه ۱۳۹۶
این کنفرانس اتمام یافته است.

۲٫اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی با موضوع « نماز،  تعالی فردی و اجتماعی»
ایران، تهران، آذرماه ۱۳۹۷
این کنفرانس اتمام یافته است.

۳٫ همایش منطقه ای پژوهش های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی

این کنفرانس اتمام یافته است.

۴٫همایش ایثار اجتماعی و نوع دوستی از دیدگاه ادیان

۵٫چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی با موضوع«تحول در علوم انسانی»

در حال برگزاری
ایران-قم
پذیرش مقالات : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

برگزاری کنفرانس:۱۳۹۹/۱۲/۱۰
جهت ثبت نام به نوار بالای صفحه اصلی، قسمت کنفرانس ها مراجعه نمایید.
دبیرخانه همایش ها و کنفرانس ها: ۰۹۳۹۵۵۲۹۵۸۳